Προϊόντα

Κοπές - Χοιρινό

01ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο02ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ03ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ Α/Ο

04ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο05ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ – ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ06ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑ Α/Ο

Κοπές - Μοσχάρι

07ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΥΛΟΤΟ Α/Ο ΒΙΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΝΩΠΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ08ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΟΝΤΙΚΙ Α/Ο ΒΙΟ ΔΙΣΚΑΚΙ ΝΩΠΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ09ΜΟΣΧΑΡΙ ΟΥΡΑ
Α/Ο ΒΙΟ

10ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Α/Ο ΒΙΟ11ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Α/Ο ΒΙΟ12ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΒΙΟ